تماس با سلاکو

ساعات کار: ۵ روز در هفته ساعت ۰۹ تا ۱۷

شماره تلفن : ۸۸۹۶۰۳۰۶ و ۸۸۹۶۰۳۰۷

تلفکس: ۸۸۹۶۰۳۰۶

نشانی:

تهران، میدان دکتر فاطمی ابتدای خیابان جویبار انتهای میرهادی ساختمان نور واحد B3

کد پستی ۱۴۱۵۷۹۴۹۵۱

ایمیل: info@selaco.ir