TABULA

TABULA محصول شرکت HOLEC –EATON دانمارک میباشد. که مختصری از مشخصات این محصول به شرح زیر است:

  • بدنه تابلوها عموما” ازجنس Alozinc میباشد که دارای مشخصات زیر است.

این نوع ورق فولاد دارای روکشی از جنس آلومینیوم وروی است که دراثر نوعی واکنش شیمیایی خاص این مواد دائما” در حال تبادل مولکولی در سطح فولاد هستند. لذا این واکنش دائمی وابدی باعث میشود که به محض ایجاد خراشیدگی این آبکاری به سرعت روی قسمت خراشیدگی سرایت نمود.

وآن محلی را پوشش دهد. لذا در اثر این واکنش ابدی در درازمدت نیز هرگز بدنه تابلو دارای زنگ زدگی نخواهد شد. نظیر این واکنش در موارد سوراخکاری ، پانچ کاری، برش کاری وحتی جوشکاری نیزاتفاق میافتد. لذا بدنه تابلو تا سالهای متمادی سالم و بدون پوسیدگی و زنگ زدگی باقی میماند.

در نمای زیر میزان درصد استفاده از مواد مختلف برای تابلوی TABULA به طور متوسط نشان داده شده است.