KNX

KNX سابقا شناخته شده با نام European Installation Bus) EIB) یک پروتکل ارتباطی کنترل ساختمان (و صنعتی) است که از تکنولوژی اطلاعات جهت اتصال دستگاه هایی چون سنسور ها، فعال سازها (Actuators)، کنترلرها، ترمینالهای اپراتوری و مانیتورینگ بهره می گیرد.(شکل پایین) KNX یکی از معدود پروتکل های دارای استاندارد بین المللیISO/IEC (14543-3) در زمینه هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند است.

شبکه KNX

تکنولوژی KNX جهت استفاده در تجهیزات برقی برای پیاده سازی فرایندها و کارکردهای اتوماتیک ساختمان طراحی گردیده است. وقتی یک دستگاه، داده ای را به دستگاه دیگری می فرستد، ابتدا اطلاعات به صورت فریم داده ای تبدیل شده و سپس بصورت دیجیتال بر روی فیلد باس انتقال داده می شود. رسانه های مختلفی چون سیم زوج تابیده (KNX.TP)، مدار قدرت (KNX.PL)، فرکانس رادیویی (KNX.RF) و فیبر نوری می توانند برای انتقال داده مورد استفاده قرار گیرند. دستگاه هایی که در اجرای یک فرمان دخیل هستند، اطلاعات را بطور مستقیم با یکدیگر رد و بدل می کنند.

KNX می تواند برای کنترل روشنایی ها، پرده ها و سایبان ها و سیستم های HVAC مورد استفاده قرار گیرد. یک سنسور مانند یک کلید ۴ پل فشاری، فرمان را تولید و سپس به شکل یک فریم داده به یک فعال ساز (Actuator) بر روی باس ارسال می کند. به محض اینکه فعال ساز فریم داده را دریافت می کند، یک پیام تایید را به سنسور فرستنده فرمان برمی گرداند و سپس فرمان دریافت شده را اجرا می کند.