Zigbee

 • ZIGBEE

  ZIGBEE شباهت زیادی به سیستم  z-wave دارد. هر دو آنها با پروتکل شبکه های بی سیم کار می کنند.از ویژگی های این سیستم می توان به نکات زیر اشاره کرد:
  •    مصرف انرژی پایین
  •    قیمت پایین
  •    عدم امکان برقراری ارتباط بین محصولات شرکت های مختلف
  •    محدوده پشتیبانی کم(از 100-10 متر که این فاصله هم به تعداد تجهیزات متصل وابسته است.)
  •    پشتیبانی شبکه ها و تجهیزاتی با سرعت انتقال داده پایین
  •    سرعت انتقال داده250Kbit/s
  ZIGBEE  معمولا برای تجهیزاتی با سرعت انتقال داده پایین و عمر باتری طولانی، مناسب هستند و در شبکه های امنیتی استفاده می شوند و برای داده های متناوبی که از سنسورها و ورودی ها دریافت می شود، مناسب است.