خازن های CHV فشار متوسط

خازن های CHV فشار متوسط از تعدادی المنت خازنی تشکیل می شود. این المنت های خازنی به نحوی به صورت سری و موازی به یکدیگر متصل می شود تا سطح ولتاژ و قدرت مطلوب بدست آید. در صورت نیاز تک تک این المنت ها به فیوز داخلی مجهز می شوند. در صورت آسیب دیدن یک المنت خازنی، در مدت کوتاهی فیوز داخلی متصل به آن عمل کرده و المنت خازنی معیوب را از مدار خارج می نماید. بدین ترتیب فیوز داخلی، موجب بهبود قابلیت اطمینان سیستم و کاهش بروز قطعی بانک خازنی (بهبود availability)می شود.

خازنهای CHV در ساختمان بانک های خازنی فشار متوسط و فشار قوی ثابت و اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرند. جهت دستیابی به ولتاژ مطلوب بانک خازنی و همچنین سطح عایقی مورد نظر، یونیت های خازنی CHV به نحو مناسب بایکدیگر سری و موازی می شوند و در تابلو یا بر روی رک نصب می شوند.

بدنه stainless steel خازن های CHV موجب شده است که این خازنها در برابر خوردگی مقاوم بوده و این امکان را فراهم می نماید که با برخورداری از مقاومت در برابر تنش های محیطی، به صورت بیرونی (Outdoor) یا داخلی (Indoor) قابل استفاده باشند.

این خازنها در دو نوع سه فاز (CHV-T)  تا ولتاژ نامی ۱۲ کیلوولت  و در نوع تک فاز (CHV-M) تا سطح ولتاژنامی ۲۰kv (مناسب برای سیستم ۳۳ کیلوولت) قابل ارایه می باشد.

در صورت لزوم این خازنها می توانند مجهز به سوییچ اضافه فشار شود.  این سوییچ در سیستم های حفاظتی بانک خازنی به عنوان حفاظت پشتیبان جهت جلوگیری از انفجار یونیت های خازنی استفاده می شود.

CHV-T CHV-M
Voltage ۱….۱۲kv ۱….۲۰kv
Rated Power ۲۵ …. ۵۰۰kvar ۲۵ …. ۶۰۰kvar
Frequency ۵۰/۶۰Hz
Dielectric losses ≤ ۰٫۲ w/kvar
Capacity tolerance -۰٫۵
Location Indoor/outdoor
Protection Internal Fuse (according to type and request)
Discharge resistor (According to IEC 871-1)
Location Internal
Discharge time ≤ ۱۰ minute
Residual voltage ≤ ۷۵v
Insulator
Material Porcelain
Level of pollution ۱۶mm/kv….۳۱ mm/kv
Insulation level ۷٫۲kv(20/60kv)12kv(28/75kv)۱۷٫۵kv(38/95kv)

۲۴kv(50/125kv)

۳۶kv(70/170kv)

Overload
In current ۱٫۳ In  (permanent)
In voltage ۱٫۱ Un 12h in 24 hours
۱٫۱۵ Un 30 min in 24 hours
۱٫۲ Un 5 min in 24 hours
۱٫۲۵ Un 1 min in 24 hours
Environment condition
Operating condition Category D according to IEC 60871-1 (other category on request)
Maximum temperature ۵۵°C
Maximum average value over 24 hours ۴۵°C
Maximum average value over 1 min ۳۵°C
Assembly features
Dielectric Corrugated Biaxially oriented polypropylene
Electrode Aluminum sheet
Impregnated oil SAS-40E or M/DBT (PCB free)
Casing Painted stainless steel RAL7035
Fixing position Horizontal or vertical
Pressure switch Optional
Standard IEC 60871