محصولات فشار ضعیفLV

تابلو های توزیع تا جریان 6400 آمپر
تابلوهای حفاظت و کنترل
تابلوهای اصلاح ضریب قدرت(خازنی)
تابلوهای برق کنترل موتورخانهMCC
تابلوهای تاسیساتی و ساختمانی و کنتوری
تابلوهای برق میز فرمان(پیانویی)

تابلوهای برق قابل نصب در فضای آزاد با کلاس حفاظتی بالاOUTDOOR
تابلوهای برق اضطراری(حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور)
تابلوهای برق STAINLESS STEEL مخصوص صنایع غذایی
تابلوهای برق کنترل لاجیکیPLC
تابلوهای برق سیستم مدیریت ساختمان RMS
تابلو برق های کامپوزیت