SELWAP

 

 

تابلوهای SELWAP   نام تابلوهای عموما” قابل نصب روی دیوار میباشد که به دو دسته SELWAP(W)    و SELWAP(F)  تقسیم میگردد.

مشخصات این تابلوها به شرح می باشد:

1-  بدنه تابلوهای قابل نصب روی دیوار از ورق روغنی به ضخامتهای 1mm  الی 2 mm  ساخته می شود که  با پوششی از رنگ الکترو استاتیک پودری پوشانده میگردد.

2- درجه حفاظت این تابلوها را بین IP1X   تا IP65 میتوان انتخاب نمود. تابلوهای SELWAP(W) میتوانند از نوع ضد انفجار ( EXPLOSION PROOF) باشند که با اجناس الکتریکی مرتبط با این نوع تابلوها ساخته میشوند.

3- ابعاد و اندازه ها:

تابلوهای قابل نصب روی دیوار را می توان در ابعادی کوچک تا ارتفاع 25cm ، عرض 25cm وعمق 8cm   ساخت .

تابلو های یک کابین را میتوان حداکثر تا ابعاد عمق 40 cm ، عرض  190 cmو ارتفاع 100 cm  ( و برای تابلوهای دارای ساپورت زیرین تا 180 cm) ساخت.

4- تستها و آزمایشات :

برای این تابلوها تستهایی که درنوع SELDIP پیش بینی شده کاربرد دارد

5- لوازم مصرفی

شرکت سلاکو برای کلیه تابلوهای ساخت خود ترجیحا” از اجناس ساخت فرانسه استفاده مینماید. ولی با توجه به محدودیتی که کارفرمای محترم درمورد لوازم یدکی و آموزشی پرسنل دارد میتوان از مارکهای معتبر دیگر کشورهای اروپائی استفاده نمود.

6- موارد مصرف

این نوع تابلوهابیشتر برای کنترل قسمت های روشنایی و یا کنترل بخشهای مختلف ساختمان های تجاری ، اداری، صنعتی و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند.