تابلو برق

سازنده تابلو برق صنعتی  نیمه صنعتی ،مسکونی  سازنده مورد اعتماد  شرکت های نفت ،گاز ،پتروشیمی ،نیروگاهی،مسکونی شهر سازی

اين شرکت در ليست تهيه کنندگان شرکت هاي زير نيز مي باشد

  • 1. مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)
    2. شرکت ملي نفت مناطق مرکزي ايران
    3. شرکت ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب
  • 4. شرکت مهندسين مشاور اسپک
  • 5. شرکت پالايشگاه نفت آبادان
    6. شرکت فولاد خوزستان