تماس با ما

شماره تلفن : ۸۸۹۶۰۳۰۶ و ۸۸۹۶۰۳۰۷

تلفکس: ۸۸۹۶۰۳۰۶

نشانی:

تهران، میدان آرژانتین خیابان بیهقی کوچه ۱۴ شرقی پلاک ۲۸ واحد ۴

کد پستی ۱۵۱۵۶۸۷۱۱۳

ایمیل: info@selaco.ir